Wij kiezen voor de burger

Programma voor de inwoners

In hoog tempo werken we aan ons verkiezingsprogramma. Hieronder lichten we er tien punten uit. Het definitieve programma stellen we binnenkort vast. Eerst halen we nog het net op bij de inwoners van de vier kernen. Voor de inwoners en door inwoners.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Hier stem je voor:

We kunnen onze eigen jongeren, starters en spoedzoekers niet in de steek laten. Voor hen moet nu serieus gebouwd gaan worden in onze gemeente. Minimaal 400 woningen in de komende vier jaar.

Moest de OZB omhoog met die bizarre 21%? Nee. Als men gewoon had bezuinigd op onnodige kosten en verspilling, dan was dat helemaal niet nodig. Daarom gaan we snijden in de kosten én de OZB verlagen met minstens 10%. Valt in 2023 jouw aanslag tóch hoger uit dan 90% van OZB-aanslag 2022? Dan krijg je het verschil terug uit het OZB Compensatie Fonds.

Wij willen gemeentelijke referendums naar Zwitsers model. Zo wordt de wil van de inwoners gegarandeerd en op tijd serieus genomen. De voorkeur van een klein groepje politici en belanghebbenden (waaronder projectontwikkelaars) zal niet meer leidend zijn. Voortaan weegt de wens van alle burgers samen het zwaarst.

De problemen waar inwoners zorgen om hebben, zijn veel te groot geworden voor die alles vertragende achterkamertjes-politiek. Geheime raads- en collegevergaderingen beperken tot het uiterste minimum. Alleen geheimhouding als tenminste 75% van de Gemeenteraad daarmee instemt.

Geen bestaande woning mag gedwongen van het gas af. Dit is onbetaalbaar en onhaalbaar. Wij verwelkomen alle toekomstgerichte oplossingen, die niet leiden tot hogere lasten. Op basis van vrijwilligheid volop werken aan: meer isolatie, zonnepanelen en hybride warmtepompen.

De 6 miljoen euro, die Van Rhijn Bouw cadeau kreeg van de gemeente als “schadevergoeding” voor niet-geleden schade… is dat een ouwe koe die uit de sloot wordt gehaald? Nee, dat is 6 miljoen euro. Van de inwoners. Dus: terug naar de inwoners.

Het gebrek aan woonruimte in de regio en de huisvestingsproblemen bij statushouders mogen we niet eindeloos afwentelen op onze kinderen. Daarom: bij toewijzing van een sociale huurwoning krijgen dorpsgenoten voorrang. Daarna mensen die binding hebben met onze gemeente.

.

Mobiliteit is belangrijk. Daarom willen wij én een gratis parkeerkaart voor inwoners én voldoende parkeerplaatsen. Voor winkelend publiek moet de eerste 1,5 uur parkeren gratis zijn.

Een vitaal dorpsleven heeft levendige winkelstraten nodig. Wij zetten in op het behoud van sterke en geconcentreerde kernwinkelgebieden zoals de Hoofdstraat en centrum Noordwijkerhout. Voor de Kerkstraat en het Kloosterplein willen we een verbetering van de kwaliteit.

Wordt de opbrengst van de hondenbelasting speciaal besteed, aan het opruimen van wat Fikkie achterlaat? Nee. En dus schaffen we deze middeleeuwse heffing af. We zijn wel voor streng handhaven op de opruimplicht.

Kies voor garanties

Vragen of suggesties?

Ons partijprogramma staat open voor ontwikkeling. Zo hoort dat bij een partij die niet alleen voor maar ook door de inwoners wil zijn. Heb jij ook frisse ideeën voor een beter gemeentebestuur? Deel ze dan met ons in een gesprek met onze lijsttrekker. Samen weten we hoe we het gemeentebestuur werkelijk weer dienstbaar kunnen maken aan de gemeenschap.

Flap advertentie 120mm x 390mm_FEB2_DEF