“Ik heb gehoord…”

Dat was de reactie, die ik hoorde van iemand in Noordwijkerhout toen ik vertelde wat ik vond van het partijprogramma van de nieuwe politieke partij. Mooi, integer en constructief. Een selectie van goedwillende burgers, die bereid zijn om te luisteren naar de inwoners.

“Pas op voor Paul Brandjes, want daar is wat mee,” zei mijn gesprekspartner. Oei! Ik sta stil, ben direct gewaarschuwd en spits mijn oren. Daar wil ik natuurlijk alles over weten en ik vraag dus verder. Is de man soms veroordeeld? Heeft de man in de gevangenis gezeten? Of nog erger, heeft hij iemand vermoord? Helaas, op geen één van de door mij gestelde vragen kan mijn gesprekspartner antwoord geven of deze positief bevestigen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Partij voor de Inwoners.

Dan vertel ik mijn verhaal. Ik zeg dat ik de man nog nooit heb ontmoet, laat staan gesproken. Dus ik kan het niet bevestigen. Maar het partijprogramma blijft onverminderd mooi. Paul Brandjes is een van de oprichters van de nieuwe partij. Hij heeft dus ook mee gedacht aan het verkiezingsprogramma. Mijn gesprekspartner heeft ondertussen niets te zeggen… Dit is dus typisch een gerucht!

Dus wat doe ik dan? Ik ga het navragen bij personen, die de man goed kennen en ook heel veel van en over hem weten.(Uiteraard heb ik Paul Brandjes persoonlijk uitgenodigd, maar hij was helaas verhinderd.) Geen achterkamertje, niet fluisterend, maar gewoon aan de eettafel met een open vizier. Zonder enige schroom de vragen stellen met een open blik en deze beantwoord willen zien.

"Men zegt..."

was mijn inleiding op een reeks van vragen, die ik stelde over de persoon Paul Brandjes. Zonder enige terughoudendheid kreeg ik een inzicht over het turbulente zakelijke leven van de man. Maar dan hoor je ook, dat in het verleden de politiek hem behoorlijk dwars heeft gezeten. En ook dat hij destijds daarover volledig in het gelijk werd gesteld door de rechter. Daar hoor ik dus niemand over. Paul Brandjes heeft zijn zakelijke belangen in de komende vier jaar in Noordwijk on hold gezet. (Dus geen eigen zakelijk belang.) Voor mij betekent dit integriteit.

Men vindt

van alles in de politiek. Maar er lopen mensen bij, die denken dat zij weten wat goed is voor de burgers. Zonder zich ooit geïnteresseerd te hebben in hen. Zonder in gesprek te zijn geweest over de behoeften van onze mede-inwoners.

Men weet

soms mensen te beschadigen zonder zich te verdiepen in de gebeurtenissen rond deze personen. Men doet totaal niet aan waarheidsvinding en dat vind ik verwerpelijk. Door aan de juiste personen de vragen te stellen, kan ik voor mij zelf vervolgens een afweging maken. Dan kan ik zelf de keuzen maken die goed kan zijn voor mij, maar niet voor mij alleen. Ook voor heel veel andere mensen in onze gemeenschap. En dat doet de Partij voor de Inwoners ook. Ik wens u veel succes met het maken van uw keuze!  

Jos van den Burg
Noordwijkerhout 25 januari 2022

Heb je een vraag? Neem contact op!

Heb je een vraag, opmerking of wil je in gesprek met onze partijleden? Dat kan altijd! Navigeer naar de contactpagina via onderstaande button.